Home  |  Contact  |  Routebeschrijving  |  Beleidsvisie Stichting

Om de doelstellingen van de Stichting te bereiken hanteert het bestuur de onderstaande principes:

  1. Het doen verstrekken van geldelijke uitkeringen met behoud van het stamvermogen van de Stichting;
  2. Het doen verstrekken van geldelijke uitkeringen uitsluitend voor directe projectsteun, dus in principe niet aan collega-charitatieve fondsen;
  3. In principe éénmalige uitkeringen aan projecten, behoudens door het bestuur geformuleerde uitzonderingen;
  4. Toezeggingen worden uitsluitend vooraf gedaan;
  5. Medewerking aan uitsluitend ‘private’ projecten;
  6. Schriftelijke onderbouwing van projecten op basis van nader te noemen criteria;
  7. Van gerealiseerde projecten dient achteraf schriftelijke financiële verantwoording      afgelegd te worden;
  8. De Stichting zal nimmer als enig financier optreden boven een bedrag van € 5.000,-.