Home  |  Contact  |  Routebeschrijving  |  Statutaire doelstellingen

  1. Het verlenen van ondersteuning aan kerkelijke-, charitatieve-, culturele-, wetenschappelijke- of het algemene nut dienende instellingen.
  2. Het verwezenlijken van dit doel door het doen van geldelijke uitkeringen van de vruchten van het vermogen van de Stichting en al wat in de ruimste zin daarmede verband houdt.