Home  |  Contact  |  Routebeschrijving  |  Interview Klaas Schilder

Een bevlogen dorpsgenoot in een levensgevaarlijk gebied
Pater Klaas Schilder al 42 jaar in actie voor een beter bestaan


Pater Klaas Schilder vertrok in 1966 naar Congo om zijn medemens daar te helpen om een beter bestaan op te bouwen. Na talloze projecten om de levensstandaard naar een hoger plan te tillen, is Klaas nu begonnen aan een grootschalig plan om de infrastructuur in de gehele regio te bevorderen. Hij geeft leiding aan en financiert een project waarbij 4 nieuwe wegen in de bergen worden aangelegd.
Pater Klaas Schilder
Pater Klaas Schilder is geboren in 1937 als zoon van Hein Schilder (Madoet) en Aagje Schilder-Klouwer. Hein en zijn vrouw waren bijzonder sociaalvoelende mensen. Hein Schilder kreeg hiervoor zelfs een Koninklijke en een Pauselijke onderscheiding. Klaas groeide op met deze levensvisie en dit had tot gevolg dat hij in 1950 naar Boxtel vertrok, waar in het Missiehuis Stapelen een Klein Seminarie was gevestigd. Na 1 jaar Steenbergen vertrok Klaas naar Bergeijk naar het Groot Seminarie, waar hij op 18 december 1965 tot priester werd gewijd door Mgr. Beckers. Hij legde hier ook de eeuwige gelofte der armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid af waarmee hij toetrad tot de orde van assumptionisten. Zijn volledige vermogen bracht hij toen onder in de naar hem vernoemde Stichting.
In 1966 vertrok hij naar Congo en momenteel verblijft hij voor een korte periode in Volendam. Wij zochten hem op in het kantoor van de Hein Schilder Groep en legden hem een aantal vragen voor.

Wat bezielt een mens om vanuit een rijk en mooi dorp als Volendam steeds weer te vertrekken naar een levensgevaarlijk en straatarm gebied?
Schilder: "Ik kom daar nu al meer dan 42 jaar en in die tijd ben ik één geworden met de mensen. Ik voel mij daar thuis. De mensen daar hebben een ongekende levenslust en blijven ondanks alle ellende van honger, armoede, oorlogen en plunderingen toch lachen. Laatst was er iemand bij mij op bezoek en na enige weken kon zij heel goed begrijpen waar ik mijn drijfveer vandaan haalde om voor deze dankbare mensen iets te mogen betekenen."

Is het beeld van een missionaris die "zieltjes wint" nog actueel?"Nee, je kan tegen iemand die honger heeft niet zeggen; ga maar even bidden dan gaat het wel weer over. In eerste instantie proberen wij de mensen daar te helpen in hun dagelijkse bestaan. Je kunt hierbij denken aan watervoorziening, hulp bij het bewerken van de grond etc. Daarnaast zijn de mensen ook van harte welkom in onze kerk en vertellen wij hun graag meer over het christelijke geloof en de normen en waarden die dit met zich meebrengt. De mensen daar putten net als wij hoop en houvast uit het geloof."

Vertel eens iets meer over het meest recente "wegenproject"?"In het midden van Congo ligt het Virungameer. Wij zijn druk bezig om 4 wegen met dit meer te verbinden zodat de hele regio hiervan kan meeprofiteren. De omliggende gebieden kunnen beter worden geïrrigeerd en de vissersdorpen rondom het meer kunnen hun vis beter en makkelijker verkopen. Daardoor wordt ook het voedselpatroon van de mensen in de omliggende gebieden meer divers, wat weer minder ziektes en sterfte tot gevolg heeft. Er ontstaan ook weer nieuwe banen wat weer gevolgen heeft op de criminaliteitscijfers enz. Het hele gebied zal een enorme impuls krijgen."

Bent u ooit wel eens echt bang geweest?"Helaas is mijn leven al een aantal maal direct in gevaar geweest. Een aantal jaren geleden waren er een aantal Chinezen vermoord die geholpen zouden hebben bij het trainen van milities. In de navolgende dagen moesten alle blanken het ontzien en lag ik in mijn bed toen de kogels ineens om mijn oren vlogen. Ik bleef roerloos liggen en maakte verder geen geluid. In de veronderstelling dat ik niet thuis was, zijn ze vervolgens weer vertrokken. De kogelgaten zitten nu nog in de muur. Daarnaast zijn er nog vele andere voorvallen geweest, maar gelukkig kan ik het allemaal nog navertellen."

Wat was voor u het hoogtepunt van uw leven in Congo?"Dat was absoluut de viering van 100 jaar evangelisatie in 2006. Alle missies uit heel Congo kwamen bij elkaar, waarbij wij onder leiding van de bisschop kinderen hebben mogen dopen en vormen. Iedere missie heeft een aandenken gemaakt voor die dag. Wij hebben een multifunctionele overdekte ruimte gemaakt waar nu nog dagelijks van gebruik wordt gemaakt. Al die missionarissen en parochianen bij elkaar zorgden voor een dag om nooit meer te vergeten."

Helpt u alleen fysiek of ondersteunt u de projecten ook financieel?
"Naast fysieke arbeid heb ik mijn nalatenschap in een goede doelen stichting gebracht, waarmee de projecten gefinancierd worden. Op deze manier kan ik steeds weer nieuwe projecten opstarten. Daarnaast krijgen wij gelukkig ook veel schenkingen van particulieren en bedrijven. Dit doen zij omdat ze er voor 100% vanuit kunnen gaan dat iedere cent goed wordt besteed."

Hoe kunnen mensen uw projecten steunen?"Sinds kort worden wij ook gesteund door organisaties zoals Cordaid. Dit geeft eens te meer aan dat alle gelden concreet en in zijn geheel worden besteed aan de zaken waartoe de Stichting is opgericht. Mensen die een bijdrage willen leveren aan onze missie kunnen dit doen door een bedrag over te maken naar ons bankrekeningnummer:

Stichting Pater Klaas Schilder
Rekeningnummer: NL66 ABNA 064.26.30.968
ABN AMRO Bank te Volendam"