Home  |  Contact  |  Routebeschrijving  |  Het doel van de Stichting?

Pater Klaas Schilder zet zich (vaak met gevaar voor eigen leven) in voor echt hulpbehoevende gemeenschappen en culturen. Het door armoede en oorlog geteisterde Congo, waar Klaas al 50 jaar actief is, is hier een goed voorbeeld van.
Hij helpt daar mensen, die zich zorgzaam en sociaal inzetten door toekomstperspectief en werkgelegenheid te bieden. Het gaat veelal om het bieden van allereerste levensbehoeften zoals voedsel, kleding, medicijnen en het bieden van een veilig onderdak, maar ook armoedebestrijding in het algemeen, scholingsprojecten en de bestrijding van ziekten zoals tbc, suikerziekte hebben hierbij prioriteit.

Het tweede doel van de Stichting is het ondersteunen of stimuleren van mensen of instanties in minder behoevende gemeenschappen die zich ten dienste stellen voor de gemeenschap.
Een goed voorbeeld hiervan is het organiseren van een feestelijke bijeenkomst voor mantelzorgwerkers, alwaar hun inzet beloont en geroemd wordt.   
Naast deze ideologische doelstellingen heeft de Stichting ook Statutaire doelstellingen en een Beleidsvisie opgesteld.