Home  |  Contact  |  Routebeschrijving  |  Opbrengst M.O.V. 2006

In 2006 was de opbrengst van de Vastenactie in Volendam voor de Stichting Pater Klaas Schilder. Cordaid heeft daar bovenop nog € 25.000 geschonken. Dit werd besteed aan de volgende projecten:
1. Uitbreiding boerderij Zusters Compagnie de Marie Notre Dame
Dit betrof de aankoop van een nieuwe molen plus de installatie ervan in Kyondo. Deze molen wordt o.a. gebruikt voor het maken van mais, soja en cassave meel. De molen is aangekocht in Italië en getransporteerd naar de Congo.
2. Lokale ontwikkelingsprojecten diocees Butembo-Beni
De molen in Kipuli had zo spoedig mogelijk onderhoud nodig; o.a. de motor-as moest nagekeken worden;
- De aardverschuivingen langs de waterkant moesten opgelost worden;
- De Union des Assiociations de développement de Kipuli (L’U.A.de Kipuli) ontvangt vaak mensen uit verschillende regio’s. Vanwege de oorlog nemen vele mensen de toevlucht tot Kipuli. Om opvang mogelijk te maken is voor deze mensen een opvanghuis gebouwd.